Hoe kan ik de VertaalWizard in de Family Tree Builder gebruiken?

Met de Family Tree Builder kunt u een stamboomproject creëren in verschillende talen. Indien u dit wenst dan kunt u de VertaalWizard gebruiken om de bestaande gegevens naar een andere taal over te zetten. Let op: Alleen voornamen, namen en plaatsen kunnen hiermee vertaald worden. Bestaande notities zult u zelf moeten vertalen.

Om alle projectgegevens naar een andere taal over te zetten, dient u de volgende stappen te nemen:

1. Open de Family Tree Builder en uw stamboom.

2. Klik in de werkbalk bovenaan op 'Extra' en klik dan op 'VertaalWizard' in het drop-down menu. 

 

Het volgende venster opent zich: 

Description: Put tooltip here

 

Description: Put tooltip here

U krijgt voorgestelde talen te zien, maar de gekozen taal kan nog gewijzigd worden. Onder 'vertalen uit: (brontaal)' klikt u op de knop 'Taal wijzigen' en dan kunt u een andere brontaal kiezen. De gegevens zullen vanuit deze taal vertaald worden.

Onder 'Vertalen naar: (doeltaal)' kunt u op de knop 'Taal wijzigen' klikken en een andere doeltaal kiezen. De gegevens zullen naar deze taal vertaald worden. 

Let op: Wanneer er reeds gegevens in de doeltaal zijn toegevoegd en u wilt deze vervangen door een nieuwe vertaling d.m.v. de VertaalWizard dan moet u het 'Bestaande vertaling vervangen' vakje aanvinken.

3. Klik op 'Volgende' om de vertaling te starten. Na het vertalen krijgt u dit venster te zien:

Description: Put tooltip here

Description: Put tooltip here

 

Hier krijgt u het aantal vertaalde voornamen, achternamen en plaatsen te zien welke vanuit de brontaal vertaald werden en het aantal onvertaalde velden in de doeltaal. Deze vertaalgegevens kunt u in een bestand opslaan en bijhouden.

4. Klik 'Volgende' om een lijst van onvertaalde namen en plaatsen te krijgen, zodat u deze handmatig kunt vertalen.

5. Klik hiervoor op een veld om dit te kunnen vertalen.

Let op: Als een voornaam of achternaam meerdere malen voorkomt in uw stamboom hoeft u deze slechts éénmaal te vertalen in de doeltaal. Deze vertaling wordt nu gebruikt voor alle velden met deze naam.

6. Klik 'Volgende' om de handmatige vertaling door te voeren. Klik 'Voltooien' wanneer u klaar bent.