Waarom wordt het gekozen adres voor mijn nieuwe familie site niet aanvaard?

Bij het aanmaken van een nieuwe familie site wordt u gevraagd om de details omtrent uw familie site, zoals de naam en omschrijving, in te geven. Ook wordt u aangeraden om een uniek adres voor uw site te kiezen.

 

In sommige gevallen kan bij het ingeven van uw lettercombinatie het volgende venster verschijnen:

 

Dit wil zeggen dat dit adres reeds gebruikt is door een andere gebruiker. Bij het kiezen van een adres voor een nieuwe familie site dient u een nog niet bestaand (dus uniek) adres kiezen. Het beste is het om een combinatie van letters en cijfers te gebruiken.