Wat zijn de getallen op een persoonskaart in het Alles-in-éen diagram?

Wanneer een persoon op meer dan één plaats verschijnt in het Alles-in-één diagram, dan zal er een getal verschijnen in zijn vak in het diagram.

Dit kan bijvoorbeeld gebeuren, wanneer u een persoon hebt verbonden met natuurlijke ouders alsook met adoptiefouders (die verwant zijn met de natuurlijke ouders), of indien u gebruik heeft gemaakt van de “vastmaken” mogelijkheid om een huwelijk tussen neef en nicht te laten zien.

Dit wordt gedaan om u te laten zien dat deze persoon ook op een andere plaats in uw diagram gevonden kan worden.

Bijvoorbeeld, in dit Alles-in-één diagram komt Maria Shriver twee keer voor – eenmaal vastgemaakt aan haar natuurlijke ouders, en eenmaal aan haar adoptiefouders: