Wat is het Founder Population project?

Om uw voorouders etniciteit te kunnen inschatten, vergelijkt MyHeritage uw DNA met het DNA van levende personen over de hele wereld van wie de genetische etniciteit bekend is. We noemen deze mensen de Founder Populations.
 
Founder populations of stichterpopulaties zijn hedendaagse bevolkingsgroepen die afstammen van slechts enkele individuen die zich om politieke, religieuze of maatschappelijke redenen ergens anders hebben gevestigd. 
 
In stichterpopulaties komen bepaalde genvarianten sterker tot uiting, terwijl aanzienlijke delen van andere DNA-sequenties gelijk blijven. We hebben contact opgenomen met duizenden MyHeritage-gebruikers over de hele wereld die behoren tot stichterpopulaties: hun stambomen getuigen van generaties lange herkomst uit een bepaalde streek of bevolkingsgroep. Tot onze vreugde hebben onder hen duizenden gebruikers toegestemd in deelname aan dit project. 
In de afgelopen maanden hebben we DNA-kits verzonden naar deelnemers in alle hoeken van de wereld: van Oezbekistan tot Fiji en van Groenland tot Zuid-Afrika. Het project zal resulteren in een waardevolle gegevensset over het DNA van meer 
dan 100 bevolkingsgroepen. Het Founder Population project is het grootste onderzoek dat ooit op dit gebied is uitgevoerd en stelt ons in staat om u een veel fijnmaziger beeld te geven van uw voorouderlijke herkomst dan elke andere DNA-diensten.